Doarpsbelang bestaat ruim 75 jaar!

 

En daar gaan we aandacht aan besteden! Op zaterdag 5 maart komt Griet
Wiersma een optreden verzorgen in Dorpshuis De Kamp. U bent als lid van
Doarpsbelang van harte welkom van 10.30 tot 12.30 uur om een kopje koffie met
wat lekkers te halen en ondertussen te genieten van de liedjes en typetjes van
Griet. We vragen u vanwege de catering u even op te geven. Dit kan via
dorpsvereniging@sumar.nl, via Facebook en via het strookje dat u in de Koekoek
hebt kunnen aantreffen. Inleveren kan bij Ymkje de Bruin, Swannepole 13, Gerard
Vinke, Heerenweg 1A en Jannie Wolters, Pastorijelannen 25.Toegang, koffie en
iets lekkers is gratis! Graag ontvangen we uw opgave voor donderdag 3 maart.

’s Avonds komt Jelle Jitze langs van 21.00 tot 01.00 uur. In tegenstelling
tot wat er in de uitnodiging staat is hier geen opgave voor nodig omdat de
maatregelen zijn versoepeld. De toegang is gratis, maar de drankjes zijn wel
voor eigen rekening.

Voor alle kinderen van de basisschool hebben we op zaterdag 12 maart een
leuke activiteit bij De Kamp: springkussen en kinderdisco! Deze activiteit is
van 16.00 tot 19.00 uur. De kinderen krijgen ook een gratis consumptie.

We zien u heel graag op 5 maart!

Aanbevolen artikelen