Jaarverslag Doarpsbelang Sumar 2020

Het bestuur van Doarpsbelang Sumar bestond in 2020 uit de volgende personen:

Voorzitter:                          Thon Steinhorst

Secretaris:                          Jannie Wolters

Penningmeester:             Bob Zandstra

Algemene leden:             Ymkje de Bruin, Gerard Vinke, Marjan Krol, Tineke Dorenbos (tot april) en Gerrit Vrijburg (vanaf de zomer)

Doarpsbelang Sumar heeft zich in 2020 beziggehouden met de volgende zaken:

Gemeente Tytsjerksteradiel

Het overleg met de gemeente en alle dorpsbelangen kon dit jaar helaas niet fysiek doorgaan. Wel is er digitaal overleg geweest over de wensen van de dorpen voor wat betreft de te bouwen woningen. Eind 2020 kwam er bericht dat fase 1 goedgekeurd is, zodat er acht woningen gebouwd kunnen gaan worden aan de Finne. Er is inmiddels een begin gemaakt met het bouwrijp maken van de grond.

Jaarvergadering

De jaarvergadering stond gepland op 16 maart. Helaas brak toen net de Coronacrisis uit, waardoor de vergadering niet door kon gaan. Hierdoor kon ook het “Sintsje fan Sumar” niet worden uitgereikt. We gaan het tegeltjes dit jaar alsnog aan de winnaar overhandigen. De financiën zijn wel goedgekeurd door de kascommissie.

4 mei herdenking

De 4 mei herdenking was dit jaar sober, natuurlijk door de Coronacrisis. Geen publiek, geen bijeenkomst met film in de kerk, geen groot korps en slechts een paar mensen die kransen legden.

Facebook

Doarpsbelang is nog steeds te vinden op Facebook en plaatst hier regelmatig berichten op die van belang zijn voor de inwoners van Sumar.

Bijen- en vlinderweide ‘It Bintje’

Tjeerd Oppers heeft weer geholpen om de schelpenpaden onkruid vrij te maken. Er was ook een bijzondere orchidee te bewonderen namelijk de rietorchis. Verder was de kleine vuurvlinder er te vinden. Ook werd er veel gebruik gemaakt van de picknick tafel door passanten. 

Helaas zorgde het droge weer ervoor dat sommige bloemen verdroogden en wat ook niet ten goede van de bijen- en vlinderweide kwam was dat de gemeente in het najaar alles heeft gemaaid en afgevoerd. We moeten maar afwachten wat voor gevolgen dit heeft voor bloemen van de weide in 2021.

Nestkastjes

Bareld Storm heeft in samenwerking met dorpsbelangen 30 nestkastjes gemaakt en opgehangen in de bomen aan de Koekoekswei, Dr. Prinswei en de Bosweg, Dit ter bestrijding van de processierups.

Fietsers Damsingel

Er wordt nog steeds gesproken over een mogelijkheid om het fietsen over de Damsingel te ontmoedigen. Concrete plannen zijn er tot nu toe nog steeds niet.

75 jaar Dorpsbelangen

In november 2020 bestond Doarpsbelang 75 jaar. We hadden hier graag uitgebreid aandacht aan besteed, maar vanwege de Coronacrisis was dit niet mogelijk. We hopen dit op een later tijdstip alsnog te kunnen doen.

Algemeen

2020 was een rustig jaar voor Doarpsbelang. Door de Coronacrisis konden veel dingen niet doorgaan, zoals het jaarlijkse overleg met alle dorpsbelangen onderling en het jaarlijkse overleg van alle dorpsbelangen met de gemeente.

Jannie Wolters

Maart 2021