Dorpskrant de Koekoek wint prijs Friese dorpsjournalistiek

GARYP – Voor de derde keer is de prijs voor de Friese dorpsjournalistiek van Tytsjerksteradiel uitgereikt. De winnaar van dit jaar is dorpskrant ‘De Koekoek’ uit Sumar. Schrijver van het stuk, Sumarder Ids Krol, bracht met een artikel de familiegeschiedenis van Wierd en Detje de Boer en hun kinderen in beeld met een ‘boelguodboekje’ als aanleiding.

Het college van B&W stelt een prijs beschikbaar voor ‘it bêste Frysktalige artikel’ van een dorpskrant of dorpswebsite in de gemeente. Doel is om het Friestalig schrijven en lezen op deze wijze te bevorderen.

Boereboelguod yn Sumarreheide

De deskundige jury bestaande uit Skelte Anema van de Afûk en Gerrit van der Meer van Actief Media heeft uit alle inzendingen het artikel van Ids Krol gekozen. De jury vond het stuk zeer interessant. Het gaat over de familie De Boer uit Sumarreheide, of eigenlijk vooral over weduwe Detje Wolters Tiekstra en haar tien kinderen.

Waardering

Wethouder Tytsy Willemsma heeft de prijs uitgereikt in dorpshuis De Kamp in Sumar: “It is in eare hjoed de priis foar doarpssjoernalistyk út te rikken. In priis dy’t stil stiet by de ferhalen dy’t ús bine en ferbine. De ferhalen fan doe en no. Ids Krol is in ferhaleferteller ‘pur sang’. En dat tilt in doarpskrante op nei in heger nivo fan ferbining. In aspekt dat wy hjoed-de-dei hurd nedich ha. De Koekoek wurdt tige wurdearre yn it doarp en dat is in fertsjinste fan de hiele redaksje.”

Dertien artikelen

Er zijn in totaal 13 artikelen ingestuurd uit de dorpen Earnewâld, Eastermar, Garyp, Hurdegaryp, Jistrum, Mûnein en Sumar. Net als twee jaar geleden was het niveau van de stukken beter dan de eerste editie.

Aanbevolen artikelen