Sintsje fan Sumar

Vorig jaar hebben we een verkiezing gehouden voor het Sintsje fan Sumar. Helaas konden we toen door alle lockdowns en sluitingen het tegeltje niet overhandigen. Gelukkig hebben we dit nu kunnen inhalen en het tegeltje vorige week overhandigd aan SIMON VOKKERT! Enkele redenen waarom de Sumarders vinden dat Simon het tegeltje verdient Simon staat altijd klaar om allerlei klussen te doen, ook als dit laat op de avond is. Hij maakt beeld- en geluidsopnames bij begrafenissen in de Kerk en bij activiteiten in de Kamp. Hij heeft de geluidsinstallatie in de Kerk aangelegd, was zeer betrokken bij Tsjerke Rock en heeft gezorgd dat elke direct betrokkene een cd rom kreeg van het Maestro concert van de Lofstem. Hij is actief bij de Open Tafel Dagen. Kortom: een welverdiende blijk van waardering namens de inwoners van Sumar!

Aanbevolen artikelen