Welkom op de website van Sumar!

Op deze website komt allerlei informatie te staan over Sumar. De website is nog in ontwikkeling, er zal de komende tijd regelmatig informatie toegevoegd worden. En daar kunt u bij helpen!

We hebben ons best gedaan zoveel mogelijk verenigingen, commissies en buurtverenigingen te vermelden op de site. Ook staan onze sponsoren uiteraard vermeld, zij staan bij het kopje “bedrijven”.

Misschien heeft u aanpassingen of toevoegingen over uw vereniging, commissie, buurtvereniging of bedrijf. Misschien staat uw (buurt)vereniging er nog niet bij? Geef het gerust door! De informatie die nu op de site staat komt van eigen websites.

De buurtverenigingen hebben we vanwege de AVG alleen met naam genoemd. Als u gegevens wilt laten toevoegen, dan kan dat natuurlijk. U kunt dan denken aan een contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres of bijvoorbeeld een Facebookpagina. U kunt wijzigingen en aanpassingen mailen naar dorpsvereniging@sumar.nl

Ids Krol heeft een stukje geschiedenis van Sumar geschreven voor de site, waarvoor onze hartelijke dank!

Dorpskrant de Koekoek zal geplaatst worden op de website. Ook zijn we nog bezig met een agenda, waar we dan bijvoorbeeld het dorpsfeest, data oud papier en andere activiteiten kunnen invullen.

Mist u nog zaken op de website? Die kunt u natuurlijk doorgeven, we gaan dan kijken wat de mogelijkheden zijn. We horen graag van u!

Aanbevolen artikelen