2 november Kerkdienst – dankdag, Ds. W. Veltman – Ee, 19.30 uur

4 november                      Bingo 20.00 uur / Klaverjassen 20.00 uur, beide in De Kamp

6 november Kerkdienst – Eigen invulling kindernevendienst

8 november                      Open tafel in De Kamp 12.00 uur, opgeven via 06 – 18267330

11 november                    Oud papier

12 november                    Darttoernooi in De Kamp, 19.30 uur

13 november Kerkdienst – Doopdienst, ds. H.J. de Groot – Burgum

14 november                    Trombosedienst en bloedprikken in De Kamp, 10.00 uur

19 november                    Sinterklaasfeest in De Kamp, 13.00 uur

19 november                    Pubquiz in De Kamp, 20.00 uur

20 november Kerkdienst – Laatste zondag van het kerkelijk jaar, Ds. F.F. Fink – Burgum

27 november Kerkdienst – 1e Advent, Ds. F.F. Fink – Burgum

28 november                    Trombosedienst en bloedprikken in De Kamp, 10.00 uur

2 december                       Bingo 20.00 uur / Klaverjassen 20.00 uur, beide in De Kamp

12 december                    Trombosedienst en bloedprikken in De Kamp, 10.00 uur

13 december                    Open tafel in De Kamp 12.00 uur, opgeven via 06 – 18267330

16 december                    Oud papier

28 december                    Gaatze Bosma in De Kamp als afsluiting van 2022, 17.00 uur