Ophaaldata oud papier 2023

14 april

12 mei

9 juni

14 juli

1 september

13 oktober

17 november

15 december

Het papier van de buitengebieden wordt opgehaald met auto’s en aanhangwagens. Graag het papier op onderstaande tijdstippen buiten zetten:

Donderdags:

· De Heide vanaf 9.30 uur

· Lânsbuorren/ Greate Buorren vanaf 9.30 uur

· Heerenweg vanaf 15.30 uur

Vrijdags:

· Harstewei en Mienskerwei vanaf 13 uur

. Sumar- dorp voor 18 uur op de verzamelplekken zetten zoals op bijgaand kaartje staat aangegeven.

Buertferiening De Heidebuorren