Ophaaldata oud papier 2022

14 januari

11 februari

11 maart

8 april

13 mei

10 juni

8 juli

26 augustus

7 oktober

11 november

16 december

Het papier van de buitengebieden wordt opgehaald met auto’s en aanhangwagens. Graag het papier op onderstaande tijdstippen buiten zetten:

Donderdags:

· De Heide vanaf 9.30 uur

· Lânsbuorren/ Greate Buorren vanaf 9.30 uur

· Heerenweg vanaf 15.30 uur

Vrijdags:

· Harstewei en Mienskerwei vanaf 13 uur

. Sumar- dorp voor 18 uur op de verzamelplekken zetten zoals op bijgaand kaartje staat aangegeven.

Buertferiening De Heidebuorren