Ophaaldata oud papier 2023/2024

17 november

15 december

12 januari

9 februari

8 maart

5 april

3 mei

7 juni

12 juli

6 september

4 oktober

8 november

13 december

Het papier van de buitengebieden wordt opgehaald met auto’s en aanhangwagens. Graag het papier op onderstaande tijdstippen buiten zetten:

Donderdags:

· De Heide vanaf 9.30 uur

· Lânsbuorren/ Greate Buorren vanaf 9.30 uur

· Heerenweg vanaf 15.30 uur

Vrijdags:

· Harstewei en Mienskerwei vanaf 13 uur

. Sumar- dorp voor 18 uur op de verzamelplekken zetten zoals op bijgaand kaartje staat aangegeven.

Buertferiening De Heidebuorren