Dorpsbelang Suameer zet zich in voor de algemene belangen van de inwoners van het gebied Sumar. Het is een vereniging van en voor bewoners en heeft geen banden met enige politieke partij.

Uw lidmaatschap wordt zeer op prijs gesteld.
De contributie bedraagt € 7,50 per gezin per jaar.
Wanneer u lid wenst te worden, vul dan onderstaand opgave strookje in.
Bij voorbaat dank voor uw steun.
Het bestuur van Dorpsbelang Suameer