Voorzitter: Gerrit Vrijburg

Penningmeester: Vacant

Secretaris: Jannie Wolters

Algemeen lid: Marjan Krol

Algemeen lid: Gerard Vinke

Algemeen lid: Ymkje de Bruin

Algemeen lid: Thon Steinhorst

E-mail: dorpsvereniging@sumar.nl

Postadres: Pastorijelannen 25, 9262 NW Sumar