Doarpsbelang behartigt de belangen van de inwoners van Sumar.

Doarpsbelang is aanspreekpunt van de gemeente wanneer het gaat om zaken die Sumar en Sumarders aangaan.

Doarpsbelang draagt financieel bij aan diverse dorpsactiviteiten

Doarpsbelang probeert samen met u als inwoner de actiepunten uit de dorpsvisie te realiseren