In de Gemeente Tytsjerksteradiel ligt ons mooie en rustige dorp Sumar. De dorpskern heeft een aantal openbare gebouwen: de kerk, de basisschool, de sportzaal en in het middelpunt: het dorpshuis. Hier smelten alle groepen samen en dit maakt dat het een plek is voor alle dorpsgenoten!

In de historische boeken over het dorp Sumar is te lezen dat het sociale leven voor 1953 plaats vond in dorpscafés en dorpsherbergen, kerken en scholen. Hier werden vergaderingen, bijeenkomsten van verenigingen, veilingen, verkopingen gehouden en had men regelmatig contact met elkaar buiten de werk of gezinssituatie.

Deze sociale contacten typeren het dorpsleven en geven een bijzondere meerwaarde dan het leven in een stad.

Eind 1953 werd het voormalige tramstation aan de Dr. Prinswei verbouwd tot dorpshuis door de leden van de Vereniging van Dorpsbelangen.

Al vanaf 1970 werd er gediscussieerd over een nieuw dorpshuis. Het bestaande dorpshuis vond men saai en onaantrekkelijk en de kwaliteit ervan ver beneden peil. Ook was er behoefte aan een ‘grote ruimte’. Toch heeft het bijna 10 jaar geduurd voor dat het dorpshuis feestelijk geopend werd (26 januari 1980). 7% van de bouwsom moest door het dorp zelf bekostigd worden. Met behulp van de Nederlandse Thermochemische Fabrieken, de papierfabriek Friesland, de Rabobank en een inzamelactie bij de Sumarders was dit geen propleem. Als laatste moest er een stichting opgericht worden: ‘Stichting Dorpshuis Suameer’ werd in dec. 1977 opgericht en in maart 1979 kon eindelijk met de bouw begonnen worden.

Voor de dorpsgenoten was er de prijsvraag: Wie bedenkt de naam van het nieuwe dorpshuis. Tijdens de feestelijke opening  op 26 februari 1980 werd de winnaar bekend gemaakt. De eer ging naar Mevr. Fetje Venema-Veltman. Het dorpshuis is gebouwd op het weiland met de naam “De Kamp”.

Sindsdien is ons dorpshuis nog steeds een ontmoetingsplek voor dorpsgenoten. In dit mooie gebouw kan je als dorpsbewoner je sociale contacten onderhouden in een ontspannen sfeer.

Hoog in het vaandel staat de leus: Door het dorp – voor het dorp. Door eigen Sumarders worden voor jong en oud activiteiten/evenementen georganiseerd voor Sumarders. Wij zijn ontzettend blij met onze vrijwilligers, want dit is echt alleen mogelijk door de inzet van veel vrijwilligers!! Samen met de beheerder, het bestuur en de activiteitencommissie worden er een verscheidenheid van evenementen in georganiseerd zoals:

 • Concerten
 • Hoorzittingen van de gemeente
 • Vieringen van jubilea
 • Damtoernooien,
 • Hobbytentoonstellingen
 • Toneelstukken
 • Stembureau bij verkiezingen
 • Vergaderingen
 • Klaverjassen
 • Soos voor ouderen
 • Muziekoptredens
 • Ouderengymnastiek
 • Biljardwedstrijden
 • Volksdansen
 • Countrydansen
 • Cursussen
 • Bingo
 • Themafeesten
 • Koffiedrinken na begrafenissen

Etc.

Dorpshuis De kamp organiseert ook grote evenementen samen met andere verenigingen.

Het interieur:

Dorpshuis De Kamp heeft 1 grote zaal met podium en 3 kleinere ruimtes voor bovengenoemde evenementen.

Daarnaast is er een bar-zaal met 2 biljardtafels en een ruimte met ‘bibliotheek’.

Bibliotheek:

Deze ruimte zit rechts van de ingang en is altijd open als de beheerder aanwezig is.

De boeken die er staan zijn door dorpsgenoten ingebracht. De boeken zijn zonder registratie mee te nemen en terug te brengen. Openingstijden zie Openingstijden De Kamp.

De bar-zaal is in 2016 gerestyled. De nieuwe vintagelook maak de ruimte erg sfeervol. De wanden zijn nieuwsgierig gemaakt met foto’s en krantenknipsels over Sumar/Sumarders/Verenigingen uit vroegere tijden. Op de gouden muur worden alle attributen gepresenteerd als ‘Het goud van Sumar’. En op de dubbele deur naar de grote zaal staat de tekst van het lied “Hear it rûzjen fan de beammen”. Dit lied is geschreven door Wytske van der Pol en gezongen door een ‘Sumarder band’ tijdens de week: ‘Doch it foar dyn doarp’ van Omrop Fryslan.

De grote zaal met podium is in 2020 opgeknapt. De wanden, deur en het podium zijn kleurrijk geverfd.

Vaste wekelijkse activiteiten

Er zijn in Dorpshuis De Kamp vaste activiteiten op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

In het onderstaande schema staan de activiteiten die op dit moment wekelijks draaien:

DagTijd vanafActiviteitExtra maatregelen
Maandag10.00 -10.45Trombose dienstWachtruimte in grote zaal
 13.30 – 15.00Volksdansen 
DagtijdActiviteitExtra maatregelen
Dinsdag10.00 – 11.30Krea Kafee 
 12.00 – 13.00Open tafel – 2de di. v/d maand.Opgave 1 week van te voren.
 13.30 – 17.00Soos voor ouderen 
 19.00 – …Biljarten 
DagtijdActiviteitExtra maatregelen
Donderdag13.30 – 14.30Gymnastiek voor ouderen 
   17.30 – 19.00Muziekles 
 19.30 – 21.30Muziekkorps De Lofstem repeteren 
 19.00 – …Biljarten 
DagtijdActiviteitExtra maatregelen
Vrijdag20.00 – 22.00  Klaverjassen – 1e vrij. v/d maand. 
 20.00 – 22.00Bingo – 1e vrij. v/d maand. 

Bestuur:                                                                    Tel.

 • Voorzitter: Ids Krol                                 06-39652458  
 • Penningmeester: Haje van Scheepen           0511-464990
 • Secretaris: Akke Hiemstra                             06-42553192

E-mail adres: dorpshuisdekamp@hotmail.nl

Beheerder:                                                                Tel.

 • Anneke van der Leest                                     06 – 18267330

Zij stuurt de vrijwilligers en oproepkrachten aan, doet de inkoop/voorraad beheer, maakt alle ruimten schoon en voert de bar en cateringwerkzaamheden uit.

Anneke is de contactpersoon voor het reserveren van deelname aan activiteiten, besloten feesten, koffiedrinken na begrafenissen, vergaderingen, huren van ruimtes.

Oproepkrachten:

 • Minke Vonk
 • Tea de Haan
 • Jitty Zwiers


Activiteiten commissie:                                           Tel.

 • Harrie van der Meer:                                     06-55830707
 • Willem van der Leest                                     06-42221412
 • Jitty Zuidema
 • Jannie van der Meer

Deze groep enthousiaste vrijwilligers organiseren maandelijkse en jaarlijkse evenementen voor jong en oud. Ze zorgen voor de publiciteit, voorbereidingen, de catering, de kaart- en muntverkoop, het opruimen van de ruimtes na afloop.

Openingstijden De Kamp

De deur van ons dorpshuis staat wekelijks open op

Maandag:       9.30 uur   –  11.30 uur

                          13.00 uur –  15.30 uur

Dinsdag:         *12.00 uur – 15.30 uur:  *2e di. van de mnd.

13.00 uur –   15.30 uur

                        19.00 uur –   24.00 uur

Donderdag:     13.30 uur –   15.00 uur

                        19.00 uur –   24.00 uur

Vrijdag:          *19.30 uur –  24.00 uur  *1e vrijdag van de mnd.

De grotere evenementen worden aangekondigd in de (sociale) media en op posters. Deze worden meestal op zaterdag georganiseerd m.u.v. Koningsdag.

Welkom

Wij zien u/jullie graag, iedereen is welkom!

Kom gerust meekijken met een groep om te ervaren of het iets voor u/jou is.

Oant sjen yn Doarpshûs De Kamp!

Knilles Wytseswei 15

9262 NG Sumar

dorpshuisdekamp@hotmail.nl