Over de Hoop

Over Korenmolen de Hoop valt veel te vertellen, en dat doen we graag. Een molen moet je voelen, een molen moet je ruiken, een molen moet je beleven. En dat kan, iedere zaterdag tussen 9:30 en 13:30 uur.

Om vast een tipje van de sluier op te lichten, hieronder een korte beschrijving van de molen.

“De Hoop” is zonder wieken een ongeveer 20 meter hoge, achtkante korenmolen, met riet gedekt. Met een wiek in de hoogste stand komt daar nog ruim 10 meter bij.

Boven de begane grond, waar zich het molenaarsverblijf bevindt, zijn in de molen nog vijf verdiepingsvloeren aangebracht, de zogenaamde zolders.

Van onder naar boven zijn dat

  • de tentoonstellingszolder, met o.a. een werkend model van een maalkoppel waartussen tarwekorrels gemalen worden tot volkorenmeel
  • de werkplaatszolder, waar door de molenaars onderdelen van de molen worden gerepareerd of nieuw worden vervaardigd
  • de maal- of stellingzolder, waar de molenaar buiten op de stelling de wieken in de wind zet en ze laat draaien, en binnen het graan maalt en meel verkoopt. Dus feitelijk ook de winkelzolder!
  • de steenzolder, waar het te malen graan ligt opgeslagen bij de twee koppels maalstenen
  • de kap- of smeerzolder, waar de wiekenas met reuzel wordt ingevet, net als de onderzijde van de kap van de molen, die over houten blokken (neuten) moet kunnen glijden om de kap met wieken en al naar de wind te draaien.

Gefilmde informatie is te vinden bij Markant, zie o.a. bovenwielmodelmaalkoppel en maalkoppel.

Technische informatie is te vinden in de Nederlandse molendatabase. Zie aldaar.