Jaarvergaderingen

Het is weer de tijd voor jaarvergaderingen. Doarpsbelang heeft deze al gehad, u kunt het verslag lezen in de Koekoek van maart.

De volgende verenigingen hebben binnenkort hun jaarvergadering:

De Laatste Eer: woensdag 17 april om 20.00 uur in de Kamp.

Oranjevereniging: vrijdag 19 april om 20.00 uur in de Kamp

Voetbalvereniging: donderdag 25 april om 21.00 in de voetbalkantine.

U bent als lid van deze verenigingen van harte welkom!

Aanbevolen artikelen