Biovergister in Sumar?

De aangekondigde plannen van Sonac over een biovergister houden de gemoederen stevig bezig in Sumar. Doarpsbelang Sumar is op zoek naar wegen om de belangen van de Sumarders zo goed mogelijk te behartigen. Wat hiervoor nodig is is goede, duidelijke en objectieve informatie. Dit hebben we geprobeerd te krijgen tijdens het Iepen Poadium van 28 november jl. Woensdag 6 december was er een informatieavond in dorpshuis De Kamp voor de bewoners van Sumar, deze avond werd bezocht door ruim 50 personen.

Zowel tijdens het Iepen Poadium als tijdens de informatiebijeenkomst waren de grootste zorgen de toename van stank- en geluidsoverlast, evenals toename van het verkeer. Ook zijn er twijfels over de veiligheid van de installatie zo dicht bij woningen. Over al deze zaken zijn door doarpsbelang Sumar vragen gesteld. De betreffende vragen en antwoorden vindt u hier: 23-462-A – 6. Bijdrage Dorpsbelang Sumar aan Iepen Poadium 28 november 2023.pdf Er zijn antwoorden op verschillende vragen gekomen. Sommige vragen zijn nog niet beantwoord. Dit stelt ons niet gerust.

Doarpsbelang Sumar vindt verduurzaming en groen gas zeker nodig, maar vraagt zich af of de biovergister op deze plek moet.

Tijdens de presentatie van 6 december is toegezegd door directeur Richard Dijkstra van Sonac dat er geen toename van stank komt. We vinden dit echter in geen enkel document terug. Dit zorgt ervoor dat onze zorgen niet zijn weggenomen.

Al met al is dit een complexe materie wat voor de leek lastig te begrijpen is.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad heeft op 14 December besloten om geen verklaring van geen bezwaar af te geven voor de komst van de biovergister. De partijen gaven aan dat ze vooral tot dit besluit gekomen zijn omdat er zoveel zorgen en protest door de bewoners is geuit.

Dat betekent niet dat het nu van de baan is.

De burgemeester gaf voor de stemming al aan dat dit nog een langdurig proces gaat worden, omdat er nu een gang naar de rechtbank zal volgen.

Voor ons als Doarpsbelang is het nu afwachten hoe het verder gaat. Het is onze taak om de belangen van de inwoners van Sumar te behartigen. Hiervoor blijven we ons inzetten, en daarom blijven we het op de voet volgen.

Het is echter een proces wat heel veel tijd kost, wat we niet altijd beschikbaar hebben.

Dus zijn er dorpsbewoners die zich hierin willen verdiepen en hier tijd in willen investeren, meld je aan als bestuurslid of projectgroeplid en kom onze volgende vergadering (11 januari 2024) eens kijken of je ons wilt komen versterken!

Aanbevolen artikelen