Jaarvergadering Doarpsbelang Sumar

Op maandag 13 maart houdt Doarpsbelang Sumar de jaarlijkse ledenvergadering. We zijn blij te kunnen melden dat onze wijkagent, Bert Sietzema, heeft aangegeven graag kennis wil komen maken. Hij zal zichzelf voorstellen en iets over zijn werkzaamheden vertellen. Ook is er een presentatie door bouwbedrijf BHB over het verduurzamen van woningen. En we praten u bij over de stand van zaken van de nieuwe dorpskern. U bent van harte welkom! We beginnen om 19.30 uur in Dorpshuis De Kamp.

AGENDA:

  1. Opening met mededelingen
  2. Notulen jaarvergadering 14 maart 2022
  3. Jaarverslag 2022
  4. Financieel verslag 2022 met verkiezing nieuw kascommissielid
  5. Kennismaking met Bert Sietzema, wijkagent
  6. Pauze
  7. Presentatie van BHB over het verduurzamen van woningen
  8. Stand van zaken dorpskern
  9. Wat verder ter tafel komt
  10. Sluiting

Aanbevolen artikelen